Samtaler er vigtige. Men hvorfor egentligt? Hvorfor kan vi ikke bare selv sidde og tænke over tingene?

Ifølge filosoffen Ole Fogh Kirkeby gælder det for os mennesker, at vi først ved hvad vi mener, når vi har hørt os selv sige det (i filosofien kaldes det princippet om translokutionaritet, der betyder ”gennem talen”). Der er altså forskel på selv at gå og tænke over en problemstilling og så tale om det med et andet menneske. Det skyldes, at tanker er mere diffuse end det talte ord. Talen skaber en meningstilskyndelse, således at meningen fremstår som noget mere håndgribeligt for os.

“Jeg ved først hvad jeg mener, når jeg har hørt mig selv sige det”.

Vi erkender altså på et dybere plan i en samtale, får en endnu dybere forståelse for de problemer vi går og tumler med og hvad der er vigtigt for os. Vores overvejelser får en anden kraft, når de bliver fortalt til et andet menneske, af en lyttendes tilstedevær. Og det er uanset om emnet er et projekt, der kører i tomgang eller en relation, der knirker.

Evnen til at tænke opstår gennem sociale interaktioner
Udviklingspsykologien har en god forklaring på det. Som børn udvikler vi evnen til refleksion via tilegnelsen af sproget gennem sociale interaktioner. Det er ikke sådan, at vi først begyndte at tænke og dernæst blev givet evnen til at kommunikere vores tanker. Snarere er vores tanker en form for indre dialog, der er modelleret efter den ydre dialog med et andet menneske. Samtalen kom altså først og er primær.

Skal vi udvikle vores tanker og forståelse af os selv og vores omverden er det altså vigtigt at tale med andre mennesker. Ofte går vi selv og tænker over tingene – og mange af os synes vi er ganske gode til selv at reflektere og finde egne løsninger. Evnen til selvrefleksion er vigtigt, men må aldrig erstatte samtaler med andre mennesker.

Naturligvis er der også den pointe, at et andet menneske kan forstørre vores verdensbillede ud over hvad vi selv evner, fordi den anden altid vil være forskellig fra os selv. Skal vi have en dybere forståelse for vores situation er det vigtigt at få nogle nye perspektiver – og det gør vi bedst udefra.

Så husk samtalerne – og få dybere indsigt.