Foredrag

Jeg holder foredrag og inspirationsoplæg for ledergrupper, netværk, virksomheder og organisationer.

 • Styrk det personlige lederskab
  Forandringer går så stærk, at ledere ikke længere kan læne sig op ad faste regler og procedurer. Ledelse handler om at træde i karakter som menneske. At blive autentisk ved at forholde sig til nogle grundvilkår, så som at mening er noget vi selv må skabe, at vi må tage ansvar for noget vi ikke er ophav til, at vi altid er forbundet med andre mennesker, men at ensomhed også er et vilkår. Få værktøjer og refleksionsøvelser til at udvikle jeres personlige lederskab. Foredraget kan tage udgangspunkt i forskellige aspekter af det personlige lederskab beskrevet i min bog Eksistentiel Ledelse – En guide til personligt lederskab såsom: Hvordan får jeg mere tid? Hvordan skaber jeg mening? Hvordan står jeg med ansvaret? Hvordan styrker jeg relationerne og håndterer ensomheden?
 • Styrk samarbejdet – om tillid, empati og anerkendende kommunikation
  Hvad er tillid og hvordan får I mere af det? Hvordan håndterer I konflikter og styrker den anerkendende kommunikation? Hvilke gruppedynamikker er på spil? Og hvordan styrer skam os, på trods af vi slet ikke taler om det? Om I ønsker at skabe en stærkere ledelsesgruppe eller styrke relationerne til kunder, borgere eller medarbejdere, så er der brug for at forstå de dynamikker, der på spil og få værktøjer til at styrke samarbejdet. Foredraget kan også tage udgangspunkt i begrebet social kapital.

 • Den menneskelige faktor i forandringer
  Mange forandringer fejler. Det skyldes oftest en manglende forståelse for, hvordan vi mennsker grundlæggende fungerer: Hvordan vi motiveres, hvad vores behov er og hvordan vi hver især opfatter situationer og ord forskelligt. Få et større kendskab til den vigtigste faktor i forandringer: Den menneskelige faktor.

 • Mindre stress og mere trivsel – om mennesker og organisationer i det 21. århundrede
  Stress er enormt omkostningstungt både finansielt og ikke mindst menneskeligt. I foredraget gøres op med de individuelle årsagsforklaringer som personlighedstræk, manglende robusthed og en ubalance mellem krav og ressourcer. Vi skal forstå stress som en eksistentiel belastningstilstand, der skyldes at vores eksistensmuligheder er under forandring. Vi lever i en social acceleration med opbrud i fællesskaber og mange flere muligheder end nogensinde før. Men muligheden er den tungeste af alle kategorier, som Søren Kierkegaard skriver. Vi bliver handlingslammede i alle de mange valg, alt imens meningsløsheden og udmattelsen sniger sig ind. Få en bedre forståelse af hvad stress er, og hvad man kan gøre som individ, organisation og samfund – og få input til, hvordan I kan skabe større trivsel og få et bedre arbejdsmiljø.

Foredragene skræddersyes til det konkrete formål og kan også inkludere andre emner inden for ledelse. Kontakt mig for at høre nærmere.

Udtalelser

”Dit oplæg var det bedste oplæg om ledelse, som jeg har deltaget i”, Birte Carøe, Leder af Sundhedsafdelingen, Halsnæs Kommune.

“Et foredrag med Mette Vesterager er i den grad interessant og giver stof til eftertanke. En kæmpe anbefaling herfra! :-)”, Rikke Szymula, Rekrutteringskonsulent, Delegate.

“Et medrivende og levende foredrag med stor faglig indsigt”, Hanne Zingenberg, Hospitalschef, Privathospitalet Danmark.

”Tusind tak for et super godt og inspirerende foredrag på vores Lederakademi, super tilrettelagt og modificeret til vores tema og kontekst”, Morten Oldrup,  Direktør, Vejen Kommune.

”Mette leverede et spændende oplæg om tid og betydning af tid i lederskabet. Vi blev revet ud af den sædvanlige opfattelse af travlhed og fik det ekstra skub, der skal til for at lykkes i hverdagen.  Ved at koble filosofi og praktisk hverdag gør Mette mennesker klogere på sig selv og tilbyder redskaber til at udvikle effektive organisationer, der samtidigt er sunde organisationer.”, Henrik Voldsgaard, Chefkonsulent, Koncern HR, Region Syddanmark.