Jeg er 45 år, filosof, rådgiver, coach, foredragsholder, underviser og forfatter. Jeg hjælper ledere og fagpersoner med at skabe positive forandringer gennem menneskelig indsigt.

Jeg har leveret en række organisations- og ledelsesudviklingsforløb, coachet ledere, faciliteret workshops om strategi, kultur og samarbejdsformer, undervist i ledelse og afholdt seminarer om social kapital, kommunikation og konflikthåndtering og holdt foredrag om det personlige lederskab, forandringsledelse og samarbejde. Jeg har solid erfaring med at facilitere og forankre udviklingsprocesser og projekter i organisationer og med at bygge bro mellem strategi og mennesker.

I perioden 2006 til 2013 arbejdede jeg i PBS som Associate Director, Business Development og i Nets som Senior Manager, Corporate Innovation med ansvar for en række strategiske og innovative udviklings- og forandringsprojekter.

Forinden var jeg adm. dir. i et mindre IT firma, som jeg var med til at grundlægge i 2001. Her udviklede og kommercialiserede vi en ny kryptografisk teknologi, som blev valgt som ISO standard.

Det er afgørende for mig, at jeg har en dyb faglig indsigt i de emner, jeg beskæftiger mig med. Uddannelsesmæssigt har jeg derfor været lidt omkring og haft fingrene i både humanistiske, forretningsorienterede og naturvidenskabelige uddannelser:

  • Kursus i eksistentiel psykoterapi (del af specialistuddannelsen for psykologer)

  • EMCC certificering som systemisk coach (bestået med udmærkelse), 2014-2015

  • Cand. mag. i filosofi, tilvalg i psykologi, Københavns Universitet. Grenspecialisering i fænomenologi og bevidsthedsfilosofi, 2012-2015

  • Bachelor- og kandidatstudier i psykologi, Københavns Universitet. Personlighedspsykologi, Neuropsykologi, Arbejds-