Jeg er 45 år, filosof, rådgiver, coach, foredragsholder, underviser og forfatter. Jeg hjælper ledere og fagpersoner med at skabe positive forandringer gennem menneskelig indsigt.

Jeg har leveret en række organisations- og ledelsesudviklingsforløb, coachet ledere, faciliteret workshops om strategi, kultur og samarbejdsformer, undervist i ledelse og afholdt seminarer om social kapital, kommunikation og konflikthåndtering og holdt foredrag om det personlige lederskab, forandringsledelse og samarbejde. Jeg har solid erfaring med at facilitere og forankre udviklingsprocesser og projekter i organisationer og med at bygge bro mellem strategi og mennesker.

I perioden 2006 til 2013 arbejdede jeg i PBS som Associate Director, Business Development og i Nets som Senior Manager, Corporate Innovation med ansvar for en række strategiske og innovative udviklings- og forandringsprojekter.

Forinden var jeg adm. dir. i et mindre IT firma, som jeg var med til at grundlægge i 2001. Her udviklede og kommercialiserede vi en ny kryptografisk teknologi, som blev valgt som ISO standard.

Det er afgørende for mig, at jeg har en dyb faglig indsigt i de emner, jeg beskæftiger mig med. Uddannelsesmæssigt har jeg derfor været lidt omkring og haft fingrene i både humanistiske, forretningsorienterede og naturvidenskabelige uddannelser:

  • Kursus i eksistentiel psykoterapi (del af specialistuddannelsen for psykologer)

  • EMCC certificering som systemisk coach (bestået med udmærkelse), 2014-2015

  • Cand. mag. i filosofi, tilvalg i psykologi, Københavns Universitet. Grenspecialisering i fænomenologi og bevidsthedsfilosofi, 2012-2015

  • Bachelor- og kandidatstudier i psykologi, Københavns Universitet. Personlighedspsykologi, Neuropsykologi, Arbejds- og organisations-psykologi, Krop og psyke og Narrativ terapi, 2013-2014

  • Bachelor i filosofi og retorik, Københavns Universitet, 2012

  • Diverse kurser i ledelse hos Børsen, Power2Influence, Neville & Klingenberg, Arawana Hayashi m. fl.

  • HD 1. del, Copenhagen Business School, 2004

  • Ph.d. studerende i matematik med speciale i ikke-lineær dynamik og komplekse systemer, Danmarks Tekniske Universitet, 2000-2001

  • Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, 2000

Jeg tror på, at vi skal forstå, hvad det vil sige at være menneske, hvis vi skal lykkes forretningsmæssigt. Og på at følelser, empati og motivation skal opfattes som medspillere til den rette strategi, teknologi og forretningsmodel. Menneskelig og organisatorisk udvikling skal være meningsfuld, og strategier, identitet og værdier skal leve i organisationen og ikke dø i Powerpoint.

Mit teoretiske afsæt er først og fremmest eksistentiel, systemisk og narrativ filosofi og psykologi. Men jeg inddrager også psykodynamisk og kognitiv psykologi og sociologi.

Den eksistentielle tilgang er særligt optaget af de grundvilkår (frihed, forbundthed, ensomhed mv.), vi som mennesker er underlagt, og hvordan det påvirker vores liv og situationer.

Systemisk og narrativ teori står i tæt relation med socialkonstruktionismen, hvor der er fokus på sprogets skabende kraft. Virkeligheden er ikke noget, der skal afdækkes, men noget der skabes i samspil med andre mennesker via sproget.

Jeg arbejder med en anerkendende tilgang, der indebærer en accept af, at vi mennesker er eksperter på eget liv – og at vi har gode grunde til at handle, som vi gør. Som rådgiver og coach kan man tilbyde andre perspektiver, der kan inspirere, men man kan ikke installere information direkte hos andre mennesker. Vi ser altid verden ud fra vores eget perspektiv. Der findes således ikke én sandhed eller ét univers – der findes mange sandheder og multiverser.

Udgangspunktet er derfor en antagelse om mangfoldighed, mangetydighed og ligeværd i historier og perspektiver.