Beskrivelse af bogen

Denne bog gør op med de individuelle årsagsforklaringer på stress og ser i stedet stress som en eksistentiel belastningstilstand, der skyldes, at vores grundlæggende eksistensmuligheder er under forandring.

V i lever i en social acceleration, hvor vores liv foregår i et stadigt stigende tempo, der tømmer det for mening og øger fremmedgørelsen og frygten for at sakke bagud. Vi får flere muligheder end nogensinde før, men som Søren Kierkegaard skriver, er muligheden den tungeste af alle kategorier. Vi lever i en verden med opbrud i fællesskaber, hvor samfundsmæssige kriser gøres til psykologiske kriser hos individet, der er overladt til at sikre anerkendelse gennem egne præstationer. Det er alt sammen med til at øge uvisheden i vores liv.

Samtidig afkræves vi en større vished gennem rationelle og umenneskeliggørende styringsmekanismer, hvor vi underlægges krav om kontrol og forudsigelighed. En forståelse af dette paradoks og en bedre indsigt i vores eksistentielle grundvilkår kan tilbyde os nye veje ud af stress – hos individer, i organisationer og i samfundet.

Stress og eksistens tilbyder et systematisk blik på stress og interventionsmuligheder ud fra et eksistentielt perspektiv samt en lang række cases baseret på interviews og klienthistorier.

LÆS DE FØRSTE 20 SIDER AF BOGEN HER.

Beskrivelse af bogen

Vejen til et stærkere personligt lederskab går først og fremmest gennem en forståelse af den menneskelige eksistens. Eksistentiel filosofi peger på, at vi som mennesker er underlagt nogle grundvilkår såsom frihed, forbundethed, ensomhed, tid, krop, meningsløshed og død. Det er grundvilkår, som ofte bliver sat på spidsen i ledelse. EKSISTENTIEL LEDELSE er en guide til at undersøge og forstå, hvordan grundvilkårene påvirker dit konkrete lederskab, og hvem du er som menneske og leder. Bogen kan derigennem være en hjælp til at finde svar på nogle af de største ledelsesudfordringer såsom at forstå, hvordan du:

  • Bliver autentisk
  • Skaber mening i arbejdet
  • Håndterer forandringer
  • Styrker relationerne
  • Mindsker ensomheden
  • Lægger strategier
  • Tager ansvar
  • Træffer beslutninger
  • Får mere tid i en accelererende kultur
  • Håndterer afslutninger såsom afskedigelser

I bogen indgår en lang række cases og personlige fortællinger fra ledere i offentlige og private virksomheder som Københavns Universitet, TORM, Arbejdernes Landsbank, LEGO, e-nettet, Bankernes Kontantservice (BKS), Halsnæs Kommune og Privathospitalet Danmark.

EKSISTENTIEL LEDELSE henvender sig til alle ledere, der ønsker at styrke deres personlige lederskab, og den er desuden skrevet til ledelsesuddannelser og -kurser.

LÆS DE FØRSTE 20 SIDER AF BOGEN HER.

Anmeldelser

Jyllands-Posten: