Beskrivelse af bogen

Denne bog gør op med de individuelle årsagsforklaringer på stress og ser i stedet stress som en eksistentiel belastningstilstand, der skyldes, at vores grundlæggende eksistensmuligheder er under forandring.

V i lever i en social acceleration, hvor vores liv foregår i et stadigt stigende tempo, der tømmer det for mening og øger fremmedgørelsen og frygten for at sakke bagud. Vi får flere muligheder end nogensinde før, men som Søren Kierkegaard skriver, er muligheden den tungeste af alle kategorier. Vi lever i en verden med opbrud i fællesskaber, hvor samfundsmæssige kriser gøres til psykologiske kriser hos individet, der er overladt til at sikre anerkendelse gennem egne præstationer. Det er alt sammen med til at øge uvisheden i vores liv.

Samtidig afkræves vi en større vished gennem rationelle og umenneskeliggørende styringsmekanismer, hvor vi underlægges krav om kontrol og forudsigelighed. En forståelse af dette paradoks og en bedre indsigt i vores eksistentielle grundvilkår kan tilbyde os nye veje ud af stress – hos individer, i organisationer og i samfundet.

Stress og eksistens tilbyder et systematisk blik på stress og interventionsmuligheder ud fra et eksistentielt perspektiv samt en lang række cases baseret på interviews og klienthistorier.

LÆS DE FØRSTE 20 SIDER AF BOGEN HER.

Beskrivelse af bogen

Vejen til et stærkere personligt lederskab går først og fremmest gennem en forståelse af den menneskelige eksistens. Eksistentiel filosofi peger på, at vi som mennesker er underlagt nogle grundvilkår såsom frihed, forbundethed, ensomhed, tid, krop, meningsløshed og død. Det er grundvilkår, som ofte bliver sat på spidsen i ledelse. EKSISTENTIEL LEDELSE er en guide til at undersøge og forstå, hvordan grundvilkårene påvirker dit konkrete lederskab, og hvem du er som menneske og leder. Bogen kan derigennem være en hjælp til at finde svar på nogle af de største ledelsesudfordringer såsom at forstå, hvordan du:

  • Bliver autentisk
  • Skaber mening i arbejdet
  • Håndterer forandringer
  • Styrker relationerne
  • Mindsker ensomheden
  • Lægger strategier
  • Tager ansvar
  • Træffer beslutninger
  • Får mere tid i en accelererende kultur
  • Håndterer afslutninger såsom afskedigelser

I bogen indgår en lang række cases og personlige fortællinger fra ledere i offentlige og private virksomheder som Københavns Universitet, TORM, Arbejdernes Landsbank, LEGO, e-nettet, Bankernes Kontantservice (BKS), Halsnæs Kommune og Privathospitalet Danmark.

EKSISTENTIEL LEDELSE henvender sig til alle ledere, der ønsker at styrke deres personlige lederskab, og den er desuden skrevet til ledelsesuddannelser og -kurser.

LÆS DE FØRSTE 20 SIDER AF BOGEN HER.

Anmeldelser

Jyllands-Posten:

”Filosof og ledelsesrådgiver Mette Vesterager har skrevet en fremragende bog om det personlige lederskab (…) Hun bruger tydeligvis sin filosofiske baggrund, og hun evner samtidig formidlingens kunst: enkelhed. Udover Kierkegaard trækker hun på Martin Heidegger, K.E. Løgstrup og flere andre. På trods af at de tænkere er svære at læse, lykkes det Mette Vesterager at formidle deres tanker og sætte dem i relation til ledelse, så enhver vil kunne følge med (…) Bogen er vedkommende og relevant. Jeg anbefaler den til ledere på alle niveauer”.

Læs here anmeldelsen her.

Danske Kommuner:

“Hvordan får man det autentiske frem, og hvordan kan indsigt i egne eksistentielle grundvilkår være med til at styrke dagligdagen og dermed det personlige lederskab? Det sættes der fokus på i Mette Vesteragers læseværdige bog”.

“Bogen anbefales til dig, der ønsker at reflektere og blive stærkere på den personlige ledelsesdimension”.

“Bogen gennemgår systematisk, hvordan betragtninger om eksistentiel ledelse kan hjælpe dig i dine ledelsesudfordringer”.

“Vejen til stærkere personligt lederskab går ifølge forfatteren først og fremmest gennem forståelse af menneskelig eksistens og de grundvilkår, vi som mennesker er underlagt. Og også disse grundvilkår som frihed, forbundethed, ensomhed, tid, krop, meningsløshed og død er væsentlige elementer i bogens mange og kloge refleksioner”.

Læs hele anmeldelsen her.

Tidsskriftet Erhvervspsykologi:

”Mette Vesterager forbinder på forbilledlig vis de eksistentielle grundlæggende vilkår med det personlige lederskabs nøglekompetencer. Bogen er ganske enkelt fremragende. Den er velstruktureret, velskrevet og sprogligt gennemarbejdet på en måde, der respekterer sværttilgængeligt stofs dybde, men forlener det en yndefuld lethed i tilgængelighed. (…) Mette Vesterager har bidraget med en meget vigtig bog”.

Læs hele anmeldelsen her.

Udtalelser

”Mette Vesterager tager nogle sider af ledergerningen, som har ligget noget i skyggen, frem i lyset – og kaster via sin store indsigt og store viden lys over forhold som skam, ensomhed, relationer, afslutninger og kontrol. Mette får både i sin bog og i sit foredrag understreget betydningen af, at vi som ledere forholder os til de menneskelige grundvilkår, hvis vi vil lykkes i vores personlige lederskab.”, Lene Nygaard, Udviklingschef, Odense Kommune, Skoleafdelingen.

”Som erfaren leder er det min opfattelse, at din bog om eksistentiel ledelse beskriver lige præcis det, ledelse handler om. Den favner alle de udfordringer – og det du kalder grundvilkårene – man står med som leder. Bogen bør være pensum på alle lederuddannelser fremover.”, Birte Carøe, Leder af Sundhedsafdelingen, Halsnæs Kommune.

“Hvis du mangler lidt god litteratur om ledelse, så har jeg en anbefaling. Mette Vesteragers bog får dig til at tage stilling til din ledelse og dit arbejdsliv. Rigtig spændende med en filosofisk tilgang til ledelse. Den bog har gjort noget ved mig – på den gode måde. Den bog bør alle ledere læse!”, Villy Dyhr, Forbundssekretær i HK.

“Kære Mette Tak for din bog. De studerende på diplomlederuddannelsen i Nykøbing F. er SÅ begejstrede for den. Jeg har sat den på lektionsplanen for første gang med STOR succes. Bogen er velskrevet, og de mange tankevækkende spørgsmål sætter gang i refleksionen. Bedste hilsner”, Jette Nielsen, Lektor på Erhvervsakademi Sjælland.