Jeg medvirker i podcasten Endelig Mandag, hvor jeg giver et eksistentielt blik på vores moderne arbejdsliv og menneskeforståelse.
Jeg taler om vores eksistentielle livsvilkår, om at forstå mennesket som et meningsskabende, selvfortolkende og relationelt væsen, og så siger jeg også noget om præstationssamfundet og hvad det gør ved os og om at søge vished i en uvis verden.
Jeg inddrager bl.a. filosofferne Søren Kierkegaard og Hannah Arendt og sociologen Hartmut Rosa.
Lyt med HER.