Jeg har skrevet en artikel til Lederne om, at topledere skal skabe strukturelle løsninger på stress-problemerne. Frem for at forfalde til forfejlede årsagsforklaringer som personlighedstræk og manglende robusthed hos individet skal ledere i stedet rette opmærksomheden mod organisatorisk uvished og de ofte meningsløse, rationelle styingsmekanismer, hvor ansatte bliver fremmedgjorte fra andre og sig selv. Ledere skal skabe anerkendende kulturer og give plads til fagligheden. Og så er jeg glad for begrebet resonans, der er et eksistentiel begreb for en måde at være til på, hvor vi er mindre kontrollerende og mere åbne og nysgerrige. Jeg håber, du har lyst til at læse med ?.

Læs artiklen her.