Jeg har været i Formiddag på 4’eren for at fortælle om sætningen “Du ser mig, altså er jeg”. Vi er fundamentalt set afhængige af, hvordan andre ser os. I al den megen forfejlede snak om, at “det handler om mindset” og “vores tanker former, hvem vi er”, så er det vigtigt at forstå, at vi grundlæggende er formet af andre menneskers blikke på os. Det kan både være fantastisk godt for os, destruktivt eller noget derimellem. Det er vigtigt, at vi forstår det og kan handle ud fra det. Og så fortæller jeg om, hvordan det ikke kun handler om selv at blive set, men om vores etiske forpligtelse til at se andre. Indslaget starter 10:30 min inde i udsendelsen. Har du spørgsmål til noget af det, jeg siger, er du i øvrigt velkommen til at skrive til mig ?.

Lyt med her.