Penguins

Som leder er man ofte nød til at gå forrest og tage springet før alle andre. Det kræver en veludviklet evne til at navigere i en stadig mere kompleks verden under konstant forandring. Ofte går vi med egne tanker og refleksioner omkring vores udfordringer og muligheder. Men overvejelserne får først rigtig mening og kraft i en samtale.

Samtidig ser vi tingene i et perspektiv, der er formet af vores egen baggrund.

Via min mangeårige erfaring inden for ledelse, strategi og forretnings- og organisationsudvikling kombineret med min faglige viden inden for psykologi, filosofi og retorik kan jeg hjælpe til en dybere forståelse af din situation, ønsker og handlemuligheder. Og jeg kan give dig de værktøjer og det modspil og medspil, der bringer dig videre.

Sammen kan vi udforske alternative perspektiver, få et overblik over dine muligheder og dermed sikre dig størst mulig forståelse, selvindsigt og handlekraft – og ikke mindst et mere givende og bedre arbejdsliv.

Emnerne spænder vidt, men her er eksempler på problemstillinger, jeg har hjulpet ledere med:

  • Jeg vil gerne blive bedre til at håndtere og skabe forandringer.
  • Jeg vil gerne sikre mig, at strategien bliver implementeret.
  • Jeg føler mig stresset.
  • Jeg vil gerne tage min karriere op til overvejelse.
  • Jeg er i tvivl om hvad jeg grundlæggende vil og brænder for.
  • Jeg står foran at skulle afskedige medarbejdere.
  • Jeg vil gerne have større gennemslagskraft.
  • Jeg oplever konflikter.
  • Jeg vil gerne blive mere klar på min ledelsesstil og mig selv som menneske.

Google’s Eric Schmidt fortæller her kort om, hvorfor coaching er vigtig for ledere: