Det er med stor glæde, at jeg nu kan fortælle, at min bog Stress og eksistens – nye veje til at forstå og bekæmpe stress udkommer den 30. september på Hans Reitzels Forlag.

Bogen er et opgør med individuelle årsagsforklaringer på stress som personlighedstræk, manglende robusthed og ubalance mellem krav og ressourcer. I stedet skal vi se stress som en eksistentiel belastningstilstand, der skyldes, at vores grundlæggende eksistensmuligheder er under forandring.

Vores liv er præget af en social acceleration, opbrud i fællesskaber og stigende brug af rationelle styringsmekanismer, der alt sammen er med til at øge den eksistentielle angst, meningsløsheden og fremmedgørelsen, som er nært forbundet med stress.

Stress og eksistens tilbyder et systematisk blik på stress og interventionsmuligheder for individ, organisationer og samfund ud fra et eksistentielt perspektiv samt en lang række cases baseret på interviews og klienthistorier.