Jeg har nu afleveret de sidste korrekturrettelser til manuskriptet for min nye bog. Titlen er: ”Stress og eksistens – Nye veje til at forstå og bekæmpe stress”.

Bogen er et opgør med de individuelle årsagsforklaringer, hvor stress anses som forårsaget af personlighedstræk, manglende robusthed eller en ubalance mellem krav og ressourcer.

I stedet skal vi forstå stress ud fra et eksistentielt-filosofisk perspektiv, der ser på hvordan strukturelle forandringer ændrer vores eksistensmuligheder. Blandt andet lever vi i en social acceleration, der har ført til meningstab, en frygt for at sakke bagud og en fremmedgørelse.

Jeg har fået lidt hjælp af Søren Kierkegaard, Hannah Arendt, Hartmut Rosa m.fl. 😊. Jeg glæder mig til at fortælle mere.