Jeg skriver på de sidste kapitler af min bog om stress i et eksistentielt perspektiv, hvor begreberne social acceleration og resonans inddrages. Men det store hovedværk på området findes så kun på tysk!!!, hvilket udfordrer min læsehastighed noget må jeg sige 😏😊.

Men det er væsentlige emner. For vi skal forstå forandringerne i bl.a. de tidslige strukturer, der former vores liv, hvis vi skal afhjælpe stress.

Følelsen af at vi har travlt er ikke bare noget, vi hver især selv er ophav til, men er strukturelt skabt. Derfor går mange individuelle råd om stress, hvor velmenende de end måtte være, galt i byen. Du kan ikke bare sætte tempoet ned og trykke på pyt-knappen, for frygten for at sakke bagud er høj i vores samfund – og konsekvenserne er reelle.